การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่เลี้ยงหวาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ และ ท่านศรีวิชชา รักจำรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ชาลี ตระการกูล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้รับบริการจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีการปฏิบัติงานช่วยเหลือชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอ่างทอง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วหน่อไม้ ไส้กรอกอีสานหน่อไม้ แหนมหน่อไม้ ลูกชิ้นหน่อไม้ ภายใต้สโลแกน “นวัตกรรมใหม่ ใหญ่กว่าเดิม” รวมทั้งการศึกษาวิจัยการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์หน่อไม้ต้มใบย่านาง และเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกไผ่เลี้ยงหวาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่เลี้ยงหวาน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557

View (198)

About ird