ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย ให้แก่นักวิชาการ/นักวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย ให้แก่นักวิชาการ/นักวิจัย จำนวน 100 คน ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว  ได้ที่ www.training.nrct.go.th ภายในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดย วช. จะประกาศผลผู้ที่ได้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการฝึกอบรม ทาง www.training.nrct.go.th วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2557

View (195)

About ird