การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปี ๒๕๕๗ (INST 2014)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์     ปี ๒๕๕๗ (INST 2014) ในหัวข้อ “International Nuclear Science and Technology Conference” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม Centara Grand @ Central Ladprao กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมทาง http://www.inst-th.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๔๐๑ ๙๘๘๙ ต่อ ๖๓๐๐, ๑๑๓๐

หากหน่วยงานของท่านสนใจ และมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ           เรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

 

รายละเอียด : การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์     ปี ๒๕๕๗ (INST 2014) 

 

View (213)

About ird