ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2555

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2555 : “Future Challenge toward ASEAN Integrations” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดส่งบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 255
5

View (196)

About ird