การสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “ASEAN Teacher’s Education Standardization”

การสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “ASEAN Teacher’s Education Standardization” ในโอกาสครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากพระราชอุทยานสู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับบทความและลงทะเบียน รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 21 กันยายน 2555 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inec2012.ssru.ac.th

สำหรับผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยของนักวิชาการ/นักวิจัย/นักศึกษา นำเสนอเกี่ยวกับกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้

  1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา
  3. กลุ่มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

 

 

View (648)

About ird