การประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2555 และพิธีมอบรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
ที่ใช้สัตว์ทดลอง BioLASCO Thailand Award ประจำปี 2555 และรางวัล พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น T E Q Award ประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00-10.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

View (273)

About ird