ขอเชิญนักวิจัย และนักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ“4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2012”

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญนักวิจัย และนักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ “4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2012” ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถส่งผลงานเพื่อขอรับพิจารณาได้ 2 รูปแบบ 1) ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และ 2) ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation )กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

View (163)

About ird