ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่                        กำหนดการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี (เดือนมกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-มิถุนายน) ร่วมส่งบทความ                  เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dra.research.nu.ac.th/jcdr/index.aspx หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

View (162)

About ird