ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS)

มหาวิทยาลัยรังสิต  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES   (RJAS) โดยสามารถส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร RJAS เล่มที่ 2 ฉบับที่ 2  มีกำหนดออกใน          เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันปิดรับต้นฉบับในวันที่ 30 เมษายน 2555 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.rsu.ac.th/rjas

View (169)

About ird