ขอขยายเวลาส่งบทความวิชาการ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอขยายเวลาส่งบทความวิชาการ การประชุมวิชาการนานาชาติ ICED 2012

ในหัวข้อ “Across the Globe Higher Education Learning and Teaching” ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นั้น โดยกำหนดขยายเวลาส่งบทความวิชาการภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

View (151)

About ird