แนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการ

  1. แผนการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ ประจำปี 2556
  2. ผลการดำเนินงานบริหารจัดการงานบริการวิชาการ ประจำปี 2556
  3. ขั้นตอนการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
  4. แนวทางและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  5. แนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

 

 

View (748)

About the Author