ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF AND SCIENCES (RJAS)

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF AND SCIENCES (RJAS)

โดยสามารถส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร RJAS เล่มที่ 2 ฉบับที่ 1 มีกำหนดออกใน          เดือนมิถุนายน2555 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันปิดรับต้นฉบับในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

View (206)

About ird