ร่วมงานราชนครินทร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “มหาราชา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชิญร่วมงานราชนครินทร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “มหาราชา” และการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 6” ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อการยั่งยืน” การเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการร่วมมือพัฒนาแปดริ้วเมืองน่าอยู่” ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2555ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555

 

View (290)

About ird