การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  1. การเตรียมตัวเพื่อบันทึกรายการ
  2. ขั้นตอนการบันทึกรายการ
  3. แบบฟอรืมการส่งผลงานออกอากาศ
  4. แบบรับ-ส่ง สื่อการสอนออกอากาศ
  5. ภาพกิจกรรมการบันทึกรายการ
  6. วิดีโอสื่อการสอน (Multi Media)

 

 

 

View (1227)

About the Author